امکانات

ورق كاري و خمكاري

سیستم های کنترل CNC این ماشین ها در کنار ابزار استاندارد و پرسنل ورزیده ، تولید انواع پیچیده قطعات خمکاری شده را با دقت فوق العاده فراهم نموده است. تولید بیش از یکصد هزار قطعه از قطعات شاسی و بدنه لکوموتیوهای SIEMENS طبق نقشه و تلرانس های مورد قبول شرکت مذکور تنها نمونه ای از قابلیت های این بخش می باشد.

 

 

 
 

تماس سریع

نام :

تلفن :

درخواست :

مقالات