امکانات

ماشینکاری ، جوشکاری و مونتاژ

دستگاه فرز و صفحه تراش امکان انجام هر نوع عملیات ماشین کاری را فراهم نموده است .
بخش جوشکاری مجهز به بیش از 15 دستگاه انواع تجهیزات جوشکاری از قبیل جوش آرگون، CO2 و ... بوده و پاسخگوی هر نوع جوشکاری بر روی قطعات طبق WPS مشتریان می باشد.
عملیات مونتاژ با استفاده از فیکسچرهای مناسب و پرسنل کارآمد و با تجربه حسب درخواست قابل انجام بوده و همواره رضایت مشتریان را فراهم نموده است.

 

 

 
 

تماس سریع

نام :

تلفن :

درخواست :

مقالات