خدمات

برشکاری لیزری

توان 4 کیلو واتی این دستگاهها به همراه سرعت حرکت محورها عوامل اصلی در کاهش زمان برشکاری و بالطبع کاهش هزینه برشکاری با این تجهیزات در قیاس با سایر دستگاههای مشابه می باشد . بنابراین هزینه نهائی خدمات برشکاری به مراتب مناسب تراز سایر مراکز خواهد بود .
ویژگیهای برجسته استفاده از فناوری برش لیزر در قیاس با سایر روشهای برش ، شرایطی را بوجود آورده است که پس از استفاده از این فن آوری ، دلیلی برای بازگشت به گذشته و استفاده از روشهای سنتی برش باقی نخواهد ماند .
این روش برای تعداد کم قطعات ایده آل است زیرا نیازی به انجام هزینه ساخت قالب و نگهداری آن ندارد .
همچنین پائین بودن دمای قطعه در زمان برش ، از بروز تاییدگی و اعوجاج قطعه که از مشکلات رایج در روشهای برش هوا گاز و پلاسما می باشد جلوگیری می نماید بعلاوه هیچگونه تنشی در قطعه ایجاد نمی گردد . در حالیکه در برش باگیوئین ، لبه برش تحت تنش برشی قرار گرفته و در مراحل بعدی کار ، این لبه ها محل مناسبی شروع ترک خواهد بود .
خواهشمند است جهت ملاحظه اطلاعات فنی ، مشخصات وتوانائی تجهیزات این شرکت به بخش امکانات مراجعه فرمائید .

 

 

 
 

تماس سریع

نام :

تلفن :

درخواست :

مقالات