خدمات

برشکاری با آب ( واتر جت )

 ساختار داخلی مواد بوجود نمی آورد.
توان بالای دستگاه واتر جت این شرکت در کنار سرعت قابل ملاحظه محورهای دستگاه ، برش هر نوع ورق تا ضخامت های بالا را با هزینه معقول و یا کیفیتی باور نکردی در مدت زمان کوتاه فراهم می آورد .
این فناوری با مزیت های ویژه خود در برش ورقهای فلزی ضخامت بالا ، مواد غیر فلزی و همچنین در برشکاریهائی که بایستی ساختار داخلی ملکولی قطعه بدون تغییر بماند ، کاربرد داشته و ممکن است و با تکنولوژی دیگری قابل جایگزینی نباشد .

 

 

 
 

تماس سریع

نام :

تلفن :

درخواست :

مقالات