خدمات

ورقکاری و خمکاری

بخش خمکاری این مجموعه با بهره گیری از تجهیزات و فن آوریهای نوین ، دستگاههای CNC تمام اتوماتیک و ابزار استاندارد ، قابلیت ارائه انواع خدمات خمکاری ، ماشین کاری ، جوشکاری و مونتاژ قطعات را دارا بوده و با ارائه قیمت های رقابتی علاوه بر کاهش هزینه نهائی مشتریان ، مشکلات جابجائی و تحویل و تحول تعدادی و کیفی قطعات بین مراحل مختلف تولید را به نفع مشتری خذف می نماید .
خواهشمند است جهت ملاحظه اطلاعات فنی ، مشخصات و توانائی تجهیزات این شرکت به بخش امکانات مراجعه فرمائید .

 

 

 
 

تماس سریع

نام :

تلفن :

درخواست :

مقالات