خدمات

ورقکاری و خمکاری

از آنجائیکه برشکاری در بسیاری از موارد اولین مرحله از تولید می باشد و در اکثر موارد با انجام عملیات دیگری از قبیل خم ، پانچ ، جوش ومونتاژ قطعات به محصول نهائی تبدیل خواهند شد لذا این شرکت به منظور تسهیل و تسریع پروژه های مشتریان ، خدمات مذکور را نیز حسب درخواست ارائه می نماید .
بخش خمکاری این مجموعه با بهره گیری از تجهیزات و فن آوریهای نوین ، دستگاههای CNC تمام اتوماتیک و ابزار استاندارد ، قابلیت ارائه انواع خدمات خمکاری ، ماشین کاری ، جوشکاری و مونتاژ قطعات را دارا بوده و با ارائه قیمت های رقابتی علاوه بر کاهش هزینه نهائی مشتریان ، مشکلات جابجائی و تحویل و تحول تعدادی و کیفی قطعات بین مراحل مختلف تولید را به نفع مشتری حذف می نماید .
خواهشمند است جهت ملاحظه اطلاعات فنی ، مشخصات و توانائی تجهیزات این شرکت به بخش امکانات مراجعه
فرمائید.

 

 

 

 
 

تماس سریع

نام :

تلفن :

درخواست :

مقالات